top of page

Music Freedom Day

Da er det snart klart for avreise til Harstad for å spille på Music Freedom Day sammen med blant annet Kartellet, Fotefar, Ola Bremnes, fribymusikere Abazar Hamid og Khaled Harara. Harstad er en friby og kan dermed ta i mot og være vertskap for musikere som er forfulgt i sine hjemland for sin kunst. Music Freedom Day er en feiring av kunst og kultur, og friheten til å kunne uttrykke seg kunsterisk. Jeg gleder meg til dette!


bottom of page